עם תושבי רחוב הנרייטה סולד
אנחנו כאן בשבילכם!
עם תושבי רחוב הנרייטה סולד
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' אהרן קפל
עם תושבי רח' המלך שלמה
ר' יהושע ברום
עם תושבי רחוב "נורית"
ר' ישראל פאפר
עם תושבי רחוב אלמוג
ר' אשר כנפו
עם תושבי רחוב "הגליל"
 • ר' אהרן קפל
  עם תושבי רח' המלך שלמה
 • ר' יהושע ברום
  עם תושבי רחוב "נורית"
 • ר' ישראל פאפר
  עם תושבי רחוב אלמוג
 • ר' אשר כנפו
  עם תושבי רחוב "הגליל"
מחכים לתגובתכם