אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!
אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' חיים מנדל
עם תושבי שד' קיש
ר' מנחם פלד
עם תושבי רחוב איינשטיין
ר' יצחק מרמור
עם תושבי רח'זבוטינסקי
ר' איתמר הרשלר
עם תושבי רח' שוהם
 • ר' חיים מנדל
  עם תושבי שד' קיש
 • ר' מנחם פלד
  עם תושבי רחוב איינשטיין
 • ר' יצחק מרמור
  עם תושבי רח'זבוטינסקי
 • ר' איתמר הרשלר
  עם תושבי רח' שוהם
מחכים לתגובתכם