אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!
אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' טוביה האוסמן
עם תושבי רחוב "הביכורים"
ר שלמה פורת
עם תושבי רחוב אורן
ר אהרן אברמסקי
עם תושבי רחוב "הלל".
ר הלל סלמון
עם תושבי רחוב "ירושלים".
 • ר' טוביה האוסמן
  עם תושבי רחוב "הביכורים"
 • ר שלמה פורת
  עם תושבי רחוב אורן
 • ר אהרן אברמסקי
  עם תושבי רחוב "הלל".
 • ר הלל סלמון
  עם תושבי רחוב "ירושלים".
מחכים לתגובתכם