הכירו את המדריך שלכם
 
ר הלל סלמון benoam
 
ר הלל סלמון

עם תושבי רחוב "ירושלים".
ר אהרן אברמסקי benoam
 
ר אהרן אברמסקי

עם תושבי רחוב "הלל".
ר' יוסף פאנעט benoam
 
ר' יוסף פאנעט

עם תושבי רחוב התשבי
ר ישראל עקיבא קליין benoam
 
ר ישראל עקיבא קליין

עם תושבי לאון בלום
פנינה לשולחן שבת - ר' מאיר לרר benoam
 
פעם אחת ולתמיד, מה זה רב חבר? benoam
 
פעם אחת ולתמיד, מה זה רב חבר?

מיועד לכל יהודי חיפאי!
ר' שמואל פולק benoam
 
ר' שמואל פולק

עם תושבי שד' "אבא חושי"
ר' מנחם פלד benoam
 
ר' מנחם פלד

עם תושבי רחוב איינשטיין
ר' יצחק עמר benoam
 
ר' יצחק עמר

היכרות עם תושבי רחוב מימון
ר שלמה פורת benoam
 
ר שלמה פורת

עם תושבי רחוב אורן
ר' יוסף גרינשטיין benoam
 
ר' יוסף גרינשטיין

עם תושבי רחוב "דרך הים"
ר' יהושע ברום benoam
 
ר' יהושע ברום

עם תושבי רחוב "נורית"
ר' שלמה קרליץ benoam
 
ר' שלמה קרליץ

עם תושבי רחוב "יותם"
ר' אשר כנפו benoam
 
ר' אשר כנפו

עם תושבי רחוב "הגליל"
ר' יצחק מרמור benoam
 
ר' יצחק מרמור

עם תושבי רח'זבוטינסקי
ר' ישראל פאפר benoam
 
ר' ישראל פאפר

עם תושבי רחוב אלמוג
ר' סיני רוט benoam
 
ר' סיני רוט

עם תושבי  רחוב ורדיה
ר' יעקב שטרן benoam
 
ר' יעקב שטרן

עם תושבי רח' יואב
ר' יוסף טירר benoam
 
ר' יוסף טירר

עם תושבי רח' "שושנת הכרמל"
ר' ישראל ברודבקר benoam
 
ר' ישראל ברודבקר

במיוחד לתושבי אלכסנדר ינאי
ר' משה שטרן benoam
 
ר' משה שטרן

עם תושבי רחוב "הנרייטה סולד"
ר' אליהו פולק benoam
 
ר' אליהו פולק

עם תושבי רח' צה"ל
ר' חיים מנדל benoam
 
ר' חיים מנדל

עם תושבי שד' קיש
ר' אהרן קפל benoam
 
ר' אהרן קפל

עם תושבי רח' המלך שלמה
ר' צבי שיינפלד benoam
 
ר' צבי שיינפלד

עם תושבי רחוב "דניה"
ר מנדל בן יעקב benoam
 
ר מנדל בן יעקב

היכרות עם תושבי רחוב אוחנה - יחיאל - נפתלי אימבר
ר משולם קאסל benoam
 
ר משולם קאסל

עם תושבי רח' "האסיף"
ר אביגדור קצבורג benoam
 
ר אביגדור קצבורג

עם תושבי "שד' מוריה"
ר' אהרן מנדל benoam
 
ר' אהרן מנדל

עם תושבי רחוב "שוהם"
ר' יוחנן אייזנבך benoam
 
ר' יוחנן אייזנבך

עם תושבי רחוב "מבצע יהונתן"
 
 
ר' טוביה האוסמן benoam
 
ר' טוביה האוסמן

עם תושבי רחוב "הביכורים"
 
אני הרגתי אותה!!!

לקרוא עד הסוף!
סיפור שאסור לפספס!!!
ר' צבי שיינפלד  עם תושבי רחוב "דניה" benoam
 
 
מכתב ממתנדב טרי

בזמן שבו נחשף בפניי הפרויקט החדש של "רב בטעם חבר" אשר נותן מענה בדיוק לנקודה זו; "אבא לא מוותר על אף אחד מילדיו!" ואני עדיין לא סגור על עצמי...
עכשיו כבר אין לי שאלות!!!
 
הר' נויגרשל שליט"א

מכתב נרגש מאת גדול מזכי הרבים בדורנו
בדבר חשיבות הפרוייקט:
 
ציבור יקר

לא מדבר על קורונה!!!...
 
תגובה חמה:

Type the title here

Type the text here

 
ר' איתמר הרשלר

עם תושבי רח' שוהם
היכרות benoam
 
היכרות

ר' יוסף עם הנוער בחיפה
תמונה אחת שווה אלף מילים benoam
 
מדרשיית נוה שאנן benoam
 
בת גלים benoam
 
 
הדומ"ץ הרב מאיר דב רכניצר בביקור benoam
 
עם נערי מדרשיית קרית אליעזר benoam
 
ר' שמואל פולק benoam
 
ר' שמואל פולק

עם תושבי רחוב "אבא חושי"
ר' יוסף קאהן benoam
 
ר' יוסף קאהן

עם תושבי  רחוב "יפה נוף"
1 2 רוצה עוד?