דף הבית >סרטונים
ר הלל סלמון benoam
 
ר הלל סלמון

עם תושבי רחוב "ירושלים".
ר אהרן אברמסקי benoam
 
ר אהרן אברמסקי

עם תושבי רחוב "הלל".
ר' יוסף פאנעט benoam
 
ר' יוסף פאנעט

עם תושבי רחוב התשבי
ר ישראל עקיבא קליין benoam
 
ר ישראל עקיבא קליין

עם תושבי לאון בלום
פעם אחת ולתמיד, מה זה רב חבר? benoam
 
פעם אחת ולתמיד, מה זה רב חבר?

מיועד לכל יהודי חיפאי!
ר' שמואל פולק benoam
 
ר' שמואל פולק

עם תושבי שד' "אבא חושי"
ר' מנחם פלד benoam
 
ר' מנחם פלד

עם תושבי רחוב איינשטיין
ר' יצחק עמר benoam
 
ר' יצחק עמר

היכרות עם תושבי רחוב מימון
ר שלמה פורת benoam
 
ר שלמה פורת

עם תושבי רחוב אורן
ר' יוסף גרינשטיין benoam
 
ר' יוסף גרינשטיין

עם תושבי רחוב "דרך הים"
ר' יהושע ברום benoam
 
ר' יהושע ברום

עם תושבי רחוב "נורית"
ר' שלמה קרליץ benoam
 
ר' שלמה קרליץ

עם תושבי רחוב "יותם"
ר' אשר כנפו benoam
 
ר' אשר כנפו

עם תושבי רחוב "הגליל"
ר' יצחק מרמור benoam
 
ר' יצחק מרמור

עם תושבי רח'זבוטינסקי
ר' ישראל פאפר benoam
 
ר' ישראל פאפר

עם תושבי רחוב אלמוג
ר' סיני רוט benoam
 
ר' סיני רוט

עם תושבי  רחוב ורדיה
ר' יעקב שטרן benoam
 
ר' יעקב שטרן

עם תושבי רח' יואב
ר' יוסף טירר benoam
 
ר' יוסף טירר

עם תושבי רח' "שושנת הכרמל"
ר' ישראל ברודבקר benoam
 
ר' ישראל ברודבקר

במיוחד לתושבי אלכסנדר ינאי
ר' משה שטרן benoam
 
ר' משה שטרן

עם תושבי רחוב "הנרייטה סולד"
ר' אליהו פולק benoam
 
ר' אליהו פולק

עם תושבי רח' צה"ל
ר' חיים מנדל benoam
 
ר' חיים מנדל

עם תושבי שד' קיש
ר' אהרן קפל benoam
 
ר' אהרן קפל

עם תושבי רח' המלך שלמה
ר' צבי שיינפלד benoam
 
ר' צבי שיינפלד

עם תושבי רחוב "דניה"
ר מנדל בן יעקב benoam
 
ר מנדל בן יעקב

היכרות עם תושבי רחוב אוחנה - יחיאל - נפתלי אימבר
ר משולם קאסל benoam
 
ר משולם קאסל

עם תושבי רח' "האסיף"
ר אביגדור קצבורג benoam
 
ר אביגדור קצבורג

עם תושבי "שד' מוריה"
ר' אהרן מנדל benoam
 
ר' אהרן מנדל

עם תושבי רחוב "שוהם"
ר' יוחנן אייזנבך benoam
 
ר' יוחנן אייזנבך

עם תושבי רחוב "מבצע יהונתן"
ר' טוביה האוסמן benoam
 
ר' טוביה האוסמן

עם תושבי רחוב "הביכורים"
 
ר' איתמר הרשלר

עם תושבי רח' שוהם
ר' שמואל פולק benoam
 
ר' שמואל פולק

עם תושבי רחוב "אבא חושי"
ר' יוסף קאהן benoam
 
ר' יוסף קאהן

עם תושבי  רחוב "יפה נוף"
ר דב לרר benoam
 
ר דב לרר

עם תושבי רחוב "בעש"ט"
ר' יוסף קאהן עם תושבי רח' יפה נוף benoam