הדומ"ץ הרב מאיר דב רכניצר בביקור
אנחנו כאן בשבילכם!
הדומ"ץ הרב מאיר דב רכניצר בביקור
אנחנו כאן בשבילכם!

במלוה דמלכה - סעודה רביעית
עם המרצה הנואם בחסד עליון ר' חיים פוקס שליט"א
חוג בית בקריית ים עם הרב שאול
לחזות בנעם השם
מסיבת חנוכה במדרשיית קרית אליעזר
  • במלוה דמלכה - סעודה רביעית
    עם המרצה הנואם בחסד עליון ר' חיים פוקס שליט"א
  • חוג בית בקריית ים עם הרב שאול
  • לחזות בנעם השם
  • מסיבת חנוכה במדרשיית קרית אליעזר