עם תושבי רחוב נורית
אנחנו כאן בשבילכם!
עם תושבי רחוב נורית
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' ישראל ברודבקר
במיוחד לתושבי אלכסנדר ינאי
ר' מנחם פלד
עם תושבי רחוב איינשטיין
ר' אהרן קפל
עם תושבי רח' המלך שלמה
ר אביגדור קצבורג
עם תושבי "שד' מוריה"
 • ר' ישראל ברודבקר
  במיוחד לתושבי אלכסנדר ינאי
 • ר' מנחם פלד
  עם תושבי רחוב איינשטיין
 • ר' אהרן קפל
  עם תושבי רח' המלך שלמה
 • ר אביגדור קצבורג
  עם תושבי "שד' מוריה"
מחכים לתגובתכם