מדרשיית קרית אליעזר
אנחנו כאן בשבילכם!
מדרשיית קרית אליעזר
אנחנו כאן בשבילכם!

עם נערי מדרשיית קרית אליעזר
הרב חיים פוקס נואם
במוצאי יום מנוחה
תמונה אחת שווה אלף מילים
  • עם נערי מדרשיית קרית אליעזר
  • הרב חיים פוקס נואם
  • במוצאי יום מנוחה
  • תמונה אחת שווה אלף מילים