אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!
אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' יוחנן אייזנבך
עם תושבי רחוב "מבצע יהונתן"
ר' ישראל ברודבקר
במיוחד לתושבי אלכסנדר ינאי
ר' אהרן מנדל
עם תושבי רחוב "שוהם"
ר' סיני רוט
עם תושבי  רחוב ורדיה
 • ר' יוחנן אייזנבך
  עם תושבי רחוב "מבצע יהונתן"
 • ר' ישראל ברודבקר
  במיוחד לתושבי אלכסנדר ינאי
 • ר' אהרן מנדל
  עם תושבי רחוב "שוהם"
 • ר' סיני רוט
  עם תושבי  רחוב ורדיה
מחכים לתגובתכם