אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!
אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' אשר כנפו
עם תושבי רחוב "הגליל"
ר' יוסף פאנעט
עם תושבי רחוב התשבי
ר' אהרן מנדל
עם תושבי רחוב "שוהם"
ר' יוחנן אייזנבך
עם תושבי רחוב "מבצע יהונתן"
 • ר' אשר כנפו
  עם תושבי רחוב "הגליל"
 • ר' יוסף פאנעט
  עם תושבי רחוב התשבי
 • ר' אהרן מנדל
  עם תושבי רחוב "שוהם"
 • ר' יוחנן אייזנבך
  עם תושבי רחוב "מבצע יהונתן"
מחכים לתגובתכם