אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!
אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' ישראל פאפר
עם תושבי רחוב אלמוג
ר דב לרר
עם תושבי רחוב "בעש"ט"
ר אביגדור קצבורג
עם תושבי "שד' מוריה"
ר הלל סלמון
עם תושבי רחוב "ירושלים".
 • ר' ישראל פאפר
  עם תושבי רחוב אלמוג
 • ר דב לרר
  עם תושבי רחוב "בעש"ט"
 • ר אביגדור קצבורג
  עם תושבי "שד' מוריה"
 • ר הלל סלמון
  עם תושבי רחוב "ירושלים".
מחכים לתגובתכם