אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!
אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' יוסף קאהן
עם תושבי  רחוב "יפה נוף"
ר אביגדור קצבורג
עם תושבי "שד' מוריה"
ר' יוסף פאנעט
עם תושבי רחוב התשבי
ר' צבי שיינפלד
עם תושבי רחוב "דניה"
 • ר' יוסף קאהן
  עם תושבי  רחוב "יפה נוף"
 • ר אביגדור קצבורג
  עם תושבי "שד' מוריה"
 • ר' יוסף פאנעט
  עם תושבי רחוב התשבי
 • ר' צבי שיינפלד
  עם תושבי רחוב "דניה"
מחכים לתגובתכם