אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!
אין שמחה כשמחת האחדות
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' אהרן קפל
עם תושבי רח' המלך שלמה
ר' ישראל ברודבקר
במיוחד לתושבי אלכסנדר ינאי
ר' יוסף פאנעט
עם תושבי רחוב התשבי
ר' אליהו פולק
עם תושבי רח' צה"ל
 • ר' אהרן קפל
  עם תושבי רח' המלך שלמה
 • ר' ישראל ברודבקר
  במיוחד לתושבי אלכסנדר ינאי
 • ר' יוסף פאנעט
  עם תושבי רחוב התשבי
 • ר' אליהו פולק
  עם תושבי רח' צה"ל
מחכים לתגובתכם