לתושבי רחוב הגליל -נווה שאנן
אנחנו כאן בשבילכם!
לתושבי רחוב הגליל -נווה שאנן
אנחנו כאן בשבילכם!

ר דב לרר
עם תושבי רחוב "בעש"ט"
ר ישראל עקיבא קליין
עם תושבי לאון בלום
ר' איתמר הרשלר
עם תושבי רח' שוהם
ר אהרן אברמסקי
עם תושבי רחוב "הלל".
 • ר דב לרר
  עם תושבי רחוב "בעש"ט"
 • ר ישראל עקיבא קליין
  עם תושבי לאון בלום
 • ר' איתמר הרשלר
  עם תושבי רח' שוהם
 • ר אהרן אברמסקי
  עם תושבי רחוב "הלל".
מחכים לתגובתכם