דף הבית >מאמרים>ציבור יקר
לשם שינוי אני דווקא רוצה לדבר על גאולה...
חברים יקרים; אם שמתם לב השבת הקרובה כולם בבית,
אין תחבורה אין פאבים אין ים אין חנויות אין טיולים...
האם חשבתם על כך שמישהו תכנן את כל זה בפרוטרוט??
חכמינו ז"ל אמרו כי אם עם ישראל כולו ישמרו שבת אחת, מיד הם נגאלים!
אולי כל הטירוף הזה שאוחז אותנו בימים אלו נועד אך ורק לצורך מטרה נעלית זו??
סיכוי גדול שאם נדע לנצל עובדה זו כראוי; להשוות לשבת צורה של בית יהודי,
נשב עם המשפחה ליד שולחן השבת נרות דולקים וקידוש וחלות על השולחן,
אולי גם לנו יהיה חלק בשינוי ההיסטורי של היקום כולו - "ביאת המשיח"
ארגון בנועם - זיקה יהודית הציב לעצמו מטרה לדאוג למורה רוחני
לכל רחוב בחיפה, אשר יהיה זמין לך בכל עת על כל שאלה בענייני יהדות והמסתעף.
פנה אלינו עכשיו אנחנו כאן בשבילך!
אנחנו כאן בשבילכם!
לשם שינוי אני דווקא רוצה לדבר על גאולה...
חברים יקרים; אם שמתם לב השבת הקרובה כולם בבית,
אין תחבורה אין פאבים אין ים אין חנויות אין טיולים...
האם חשבתם על כך שמישהו תכנן את כל זה בפרוטרוט??
חכמינו ז"ל אמרו כי אם עם ישראל כולו ישמרו שבת אחת, מיד הם נגאלים!
אולי כל הטירוף הזה שאוחז אותנו בימים אלו נועד אך ורק לצורך מטרה נעלית זו??
סיכוי גדול שאם נדע לנצל עובדה זו כראוי; להשוות לשבת צורה של בית יהודי,
נשב עם המשפחה ליד שולחן השבת נרות דולקים וקידוש וחלות על השולחן,
אולי גם לנו יהיה חלק בשינוי ההיסטורי של היקום כולו - "ביאת המשיח"
ארגון בנועם - זיקה יהודית הציב לעצמו מטרה לדאוג למורה רוחני
לכל רחוב בחיפה, אשר יהיה זמין לך בכל עת על כל שאלה בענייני יהדות והמסתעף.
פנה אלינו עכשיו אנחנו כאן בשבילך!
אנחנו כאן בשבילכם!

במלוה דמלכה - סעודה רביעית
עם המרצה הנואם בחסד עליון ר' חיים פוקס שליט"א
ר' יוסף פאנעט
עם תושבי רחוב התשבי
כל אש גם רוחני - נאחז על איזה שהוא גפרור גשמי
מדרשיית קרית אליעזר
ידידי בנועם בכנס
  • במלוה דמלכה - סעודה רביעית
    עם המרצה הנואם בחסד עליון ר' חיים פוקס שליט"א
  • ר' יוסף פאנעט
    עם תושבי רחוב התשבי
  • כל אש גם רוחני - נאחז על איזה שהוא גפרור גשמי
    מדרשיית קרית אליעזר
  • ידידי בנועם בכנס
מחכים לתגובתכם